Garanti

Garanti

inline_bc1836873c7398524f032260479b7bf1_d7762f3d59f7.jpg


En ny Harley-Davidson omfattas av två års fabriksgaranti från första registreringsdatum. För särskilda bestämmelser se din garanti- och servicebok. För utökad garanti, hör med oss i butik. För övrigt gäller självklart reklamationsrätten och i händelse av tvist följer vi alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendation.