Försäkring

Försäkring

cfbb25f7162520bae042229e74b4e2b3_a12bfa392999b002.png

Vi erbjuder märkesförsäkring genom Svedea som tillsammans med Harley-Davidson® tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som har en Harley-Davidson® motorcykel. Utöver ett av marknadens bästa grundskydd ger märkesförsäkringen dig flera fördelar.

 Trygghet — alltid reparation med originaldelar hos auktoriserad verkstad

 Allrisk — unik drulleförsäkring om du tankar fel eller tappar bort dina nycklar

 Snabb skadereglering — ersättning vid stöld redan efter 15 dagar

Det här ingår i märkesförsäkringen


Innehåll
HARLEY | RIDER INSURANCE™

Brandingår
Glasingår
Maskinskadaingår
Räddning
ingår
Rättsskydd
ingår
Stöld
ingår
Allrisk
ingår
Vagnskada
ingår
Assistans
ingår
Förlängd hyrbilsersättning
ingår
Utökad ersättning för tillbehör och utrustning
ingår
Krishantering
ingår
Extra ersättning vid olycksfall
ingår
Extra ersättning vid dödsfall
ingår